ENROPE

ENROPE

European Network for Junior Researchers in the Field of Plurilingualism and Education
ENROPE on rahvusvaheline projekt, mille eesmärk on pakkuda kvalifikatsiooni ja võrgustike loomist noorteadlastele keeleõppe ja mitmekeelsuse valdkonnas. Projekt on välja töötatud LANGSCAPE võrgustikus osalenud partnerite poolt. ENROPE tegutseb keeleõppeuuringute, keeleõpetuse ja professionaalse arengu kokkupuutepunktis, et arendada ja avardada mitmekeelset mõtteviisi ja praktikat. ENROPE pakub osana oma eesmärgist edendada tugevat kutseidentiteeti intensiivset õppeprogrammi (ISP), mis pakub noorteadlastele võimalusi piiriüleseks koostööks ja kutsealaseks kvalifikatsiooni tõstmiseks. ISP koosneb kolmest iga-aastasest õppenädalast, mis on omavahel seotud ja mida täiendatakse regulaarsete veebipõhiste õppeetappide kaudu. Mitmekülgne veebiplatvorm on ENROPE poolt loodava laiaulatusliku ja mitmekesise võrgustiku keskne sõlmpunkt. Platvorm pakub erinevaid võimalusi ja vahendeid rahvusvaheliseks ja valdkondlikuks koostööks (kasutades näiteks e-portfooliot), mille abil on võimalik tegeleda sisuka erialase eneserefleksiooniga. Kvalifikatsiooni käsiraamat võimaldab projekti põhikontseptsioonide, toodete ja koolitustegevuste laialdast kohandamist ja levitamist.