ENROPE

Geannoteerde Bibliografie

Taal kan een barrière vormen bij het overdragen van kennis, omdat publicaties in andere talen dan het Engels vaak over het hoofd worden gezien. Dit kan tot vooringenomenheid leiden in onze blik op de wereld.

De ENROPE Annotated Bibliography is een meertalig en vrij toegankelijke lijst van verwijzingen. Het bestaat uit bibliographische details, samenvattingen en annotaties van niet Engelse publicaties die relevant zijn voor het domein van meertaligheid in het onderwijs en gerelateerde onderwerpen.

Ken jij relevante artikelen in een andere taal dan het Engels? Zo ja, help ons de ENROPE Annotated Bibliography uit te breiden.

Information and Instructions

Video overview

Authors Year Title in English Title in the original language Language
Campos, I.O. 2019 ‘I don’t remember being told anything about linguistic plurality in school’. A qualitative study on attitudes towards the minoritized language of teacher education students in Alto Aragón ‘No recuerdo que en el colegio me hablaran sobre pluralidad lingüística’. Un estudio cualitativo sobre las actitudes hacia la lengua minorizada de los maestros altoaragoneses en formación Spaans
Campos, I.O. 2019 Keys in the minoritised language teaching. An approach to the case of Aragonese language Claves en la enseñanza de la lengua minorizada. Acercamiento al caso del aragonés Spaans
Campos, I.O., Tabernero, R. 2020 Exploring the opportunities for the minoritized language in the school. A quantitative research on attitudes towards Aragonese language Explorando las oportunidades de la lengua minorizada en la escuela. Una investigación cuantitativa sobre actitudes hacia el aragonés Spaans
Hufeisen, B. 2010 Theoretical foundation of multiple language learning - factor model / model of factors 2.0 Theoretische Fundierung multiplen Sprachenlernens – Faktorenmodell 2.0 Duits
Meier, G. 2012 Bilingual education and school improvement: Conclusions from Wix Primary School / École de Wix Enseignement bilingue et l’amélioration des performances scolaires : les conclusions de l’expérience Wix Primary School / École de Wix à Londres French
Meier, G. 2010 Social and interculutral benefits through bilingual education: An examination of State Europe School Berlin Soziale und interkulturelle Vorteile durch zweisprachigen Unterricht? Eine Untersuchung in der Staatlichen Europa-Schule Berlin Duits
Aamotsbakken, B., Matthes, E., Schütze, S. 2017 Heterogeneity and digital media for education Heterogenität und Bildungsmedien Duits
Calvet, Louis-Jean 1974 Linguistics and Colonialism: little treatise on glottophagy Linguistique et Colonialisme: petit traité de glottophagie French
Litvonov, A., Ivolina, T. 2013 Metacognition: Concept, structure, association with intellect and cognitive processes Метакогниция: Понятие, структура, связь с интеллектуальными и когнитивными способностями (по материалам зарубежных исследований) Russian
Asbrand, B., Martens, M. 2018 Documentary Classroom Research Dokumentarische Unterrichtsforschung Duits