ENROPE

Networking

It sintrale doel fan ENROPE is om jonge en erfaren ûndersikers byinoar te bringen yn in duorsum netwurk dat stipe en gearwurking mooglik makket yn de rintiid fan it ENROPE-projekt en dêrnei.

As jo opnommen wurde wolle yn de list fan ûndersikers dy’t wurksum binne op it mêd fan meartaligens yn it ûnderwiis en relatearre gebieden, dan kinne jo jo oanmelde as nij lid.

Wannear’t jo lid binne fan ENROPE en opnommen wurde wolle yn de ledelist, gean dan no jo profyl, bewurkje it en fink it ûnderste fakje oan.

Jo kinne kollega’s folgje fia de ledelist fan ENROPE. Se ferskine dan ûnder ‘myn netwurk’.

En ferjit net om fia Facebook en Twitter op de hichte te bliuwen fan ús aktiviteiten!