ENROPE

Attitudes towards Catalan of future Aragonese primary education teachers

Enviado por Iris Orosia Ca… el Sáb, 26/09/2020 - 12:01
Author name(s), initial(s)
Campos, I.O.
Title in the original language
Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria
Año
2015
ISSN
0214-9141
An abstract in the original language
El català és una de les llengües pròpies de l’Aragó. Malgrat que al 2014 s’han complert tres dècades de la implantació de l’ensenyament d’aquesta llengua com a assignatura en les escoles d’algunes poblacions del territori de la Franja (Aragó oriental), encara existeix un gran dèficit en els estudis de magisteri de la Universidad de Zaragoza pel que fa a la formació en català i en la didàctica d’aquesta llengua. Tenint en compte la situació de minorització de les llengües pròpies de l’Aragó i la influència que el context educatiu, i en concret el professorat, pot tenir en les actituds lingüístiques dels escolars, sembla necessari conèixer quines són les actituds dels futurs docents aragonesos tant cap a l’aragonès com el català. Amb aquesta finalitat impulsem un estudi els resultats del qual han mostrat l’existència d’unes actituds molt desfavorables cap a la llengua catalana en els estudiants del Grau en Mestre d’Educació Primària tant de primer com de quart curs.
An abstract in English
Catalan is one of the Aragonese regional languages. In spite of its introduction as a school subject three decades ago in some Eastern Aragonese schools, Catalan has no presence in the teacher training degree at the University of Zaragoza. Considering the threatened status of the Aragonese regional languages and the influence of school context, and particularly teachers, on the pupils¿ linguistic attitudes, it seems necessary to know what the linguistic attitudes of future Aragonese teachers towards their regional languages are. The present study reveals very unfavorable attitudes towards Catalan by first and fourth year Aragonese students of the degree in primary education teaching.
Tipo
Peer-reviewed journal
Original language
Español
Full reference in original language
Campos, I.O. (2015). Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria. Sintagma: Revista de lingüística, 27, 43-59.