ENROPE

ENROPE

European Network for Junior Researchers in the Field of Plurilingualism and Education
ENROPE is een internationaal, coƶperatief project dat is gericht om hoogwaardige kwalificatie- en netwerkstructuren aan te bieden voor junior onderzoekers op het gebied van taaleducatie en meertaligheid. Het project is ontwikkeld vanuit het LANSCAPE-netwerk. ENROPE werkt op het raakvlak van onderzoek naar taaleducatie, taalonderwijs en beroepsontwikkeling om zo meertalige denkbeelden en praktijken te ontwikkelen. Om professionele identiteiten die sterk en overwogen zijn aan te moedigen, biedt ENROPE een Intensief Studieprogramma (ISP) aan welke junior onderzoekers voorziet in kansen voor samenwerking over de grens en professionele kwalificatie. Het ISP bestaat uit drie jaarlijkse studieweken, verbonden en versterkt door reguliere online studiefases. Een veelzijdig Online Platform dient als centraal knooppunt van het brede en diverse netwerk dat ENROPE opbouwt. Het platform biedt ruimtes en middelen voor internationale en aan het vakgebied verbonden samenwerking, bijvoorbeeld een E-Portfolio als middel om mee te doen in betekenisvolle en professionele zelfreflectie. Een Kwalificatiehandboek houdt rekening met een brede adaptatie en verspreiding van de sleutelconcepten, producten en trainingsactiviteiten fan het project.