ENROPE

ENROPE

European Network for Junior Researchers in the Field of Plurilingualism and Education
ENROPE projesi genç dil araştırmacılarının dil eğitimi ve çoğuldillilik alanlarındaki mesleki yeterliliklerini yüksek kalite anlayışı ile geliştirmeyi ve mesleki gelişim ağı oluşturmayı hedefleyen uluslararası bir işbirliği projesidir. Bu proje LANGSCAPE araştırma ağının bir uzantısı olarak hayata geçmiştir. ENROPE, Dil Eğitim Araştırmaları, Dil Öğretimi ve Mesleki Gelişim ekseninde çoğuldillilik bakış açılarını ve uygulamalarını yerleşik kılmak ve geliştirmek üzere faaliyet göstermektedir. Mesleki kimlik olgusunu özyansıtmalı bir yaklaşımla güçlendirmeyi hedefleyen bu projede, ulusötesi işbirliği ve mesleki yeterliliği destekleyecek fırsatları genç araştırmacılara sunan Yoğun Çalışma Programları (Intensive Study Programme-ISP) düzenlenmektedir. Yoğun Çalışma Programları her yıl bir hafta olmak üzere üç yıl süresince düzenlenen programlardan ve bu programlar arasında geçişleri ve sürekli gelişimi destekleyen Çevrimiçi Çalışma Programlarından oluşmaktadır. Farklı uygulama olanakları ile ENROPE Çevrimiçi Platformu, yaygınlık ve çeşitlilik göstererek büyüyen bu mesleki gelişim ağının merkezi etkileşim alanı konumundadır. Platform uluslararası ve özel alan çalışmalarında işbirliğini destekleyecek alanlar açmakta ve araçlar sunmaktadır; örneğin, ENROPE E-portfolyo araştırmacılar için mesleki gelişimde özyansıtıcı düşünmeyi öne çıkaran bir araçtır. ENROPE Yeterlikler Modeli projenin anahtar kavramlarının, ürünlerinin ve eğitsel etkinliklerinin geniş kapsamlı bir erişim düzleminde uyarlanması ve yaygınlaştırılması için olanaklar sunmaktadır.