ENROPE

ENROPE Yeterlikler Modeli

ENROPE competency model

Geliştirilmekte olan ENROPE Yeterlikler Modeli, çoğuldillilik alanında çalışan genç araştırmacıların  giderek daha fazla çoğuldilli ve çokkültürlü bir yapı kazanan araştırma ve eğitim bağlamlarının gereksinimlerine cevap vermek ve zorlukları aşabilmek için gereksinim duyacakları yeterlikleri tanımlamaktadır. Bu model, Legutke ve Schark’ın (2016) dil öğretmenlerinin mesleki yeterliklerini tanımladıkları  ve dil ve kültür; araştırma, öğretme ve öğrenme; işbirliği ve gelişim; kimlik ve rol olacak biçimde dört temel alanın ayrımlandığı kendi modelleri üzerine inşa edilerek araştırma alanına aktarılmıştır  (bkz. Legutke ve Schart 2016: 18). Onların kullanmış olduğu mesleki yeterlilik kavramı yerine etkenlik terimi birey olarak genç araştırmacılara odaklanmak ve onların etkinliklerini daha geniş bir toplumsal bağlama yerleştirmek üzere kullanılmıştır. Modelde, çoğuldillilik araştırma bağlamlarına odaklanıldığından, «kültür» kavramı araştırma terimin eklenmesi ile daha geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Buna ek olarak Araştırmacı Gelişim Çerçevesi (bkz. Vitae 2010)  çokdillilik ve çoğuldillilik alanında çalışan araştırmacılarda aranan alana özgü belirli yeterlikleri tanımlamak üzere kullanılmıştır. Modelin iç halkası birey olarak araştırmacıya yönelik parametreleri belirlerken, dış halkadaki sınıflandırma çokdillilik konusunda uluslararası araştırma ağını esas almaktadır (ENROPE projesinin kendi kurgusal çerçevesinde olduğu gibi). Modeldeki tüm bileşenler birbiri ile bağıntılı ve birbirini bütünleyicidir.

Teşekkür:
M. Legutke ve M. Schart’a modellerini kullanmamıza izin verdikleri için ve Vitae Grubuna Araştırmacı Gelişim Çerçevesini uygulama yetkisini bize tanıdıkları için teşekkür ederiz.

Kaynaklar:
Legutke, M., & Schart, M. (2016). Fremdsprachliche Lehrerbildungsforschung: Bilanz und Perspektiven. In M. K. Legutke & M. Schart (Eds.), Fremdsprachendidaktische Professionsforschung: Brennpunkt Lehrerbildung (pp. 9–46). Tübingen: Narr Francke Attempto.
Vitae, Careers Research and Advisory Center (2010): Researcher Development Framework. www.vitae.ac.uk/rdf.