ENROPE

Project Summary

ENROPE

Çoğuldillilik ve Eğitim Alanında Çalışan Genç Araştırmacılar için Avrupa Mesleki Gelişim Ağı

ENROPE projesi genç dil araştırmacılarının dil eğitimi ve çoğuldillilik alanlarındaki mesleki  yeterliliklerini yüksek kalite anlayışı ile geliştirmeyi ve mesleki gelişim ağı oluşturmayı hedefleyen uluslararası bir işbirliği projesidir. ENROPE projesi, dil eğitimi araştırmaları ve dil öğretimi alanlarının kesişim noktasında etkinliklerini yürütmektedir. ENROPE, eğitim ortamlarının dilsel ekolojisine duyarlı, sorgulamaya ve araştırmaya dayalı sınıf-içi öğretim süreçlerinin gelişimini destekler.

ENROPE
   

Günümüz Avrupa toplumları, diller, kültürel tercihler ve ulus, kültür veya dil sınırlarını aşan sosyoekonomik fırsatların ortaya çıkmasıyla ve artan çeşitlilik ile şekillenmektedir. Bu nedenle, dillerin Avrupa vatandaşları için ekonomik, politik ve kültürel katılım fırsatlarını teşvik ettiği yaygın olarak kabul edilmektedir. Diller, sosyal uyumu ve aynı zamanda kişisel gelişimi teşvik eder. Bu nedenle AB, çağdaş Avrupa toplumlarının temelde çokdilli dünyasında çoğuldilli vatandaşların eğitimine yönelik eğitim politikası önlemlerini benimsemekte ve desteklemektedir.

Çoğuldilliliğe yönelik eğitim, Avrupa entegrasyonunun tam kalbinde yer alır ve sosyoekonomik, politik ve kültürel eşitlik mücadelesi ile yakından bağlantılıdır. Bu açıdan bakıldığında, yabancı dil eğitimi alanının geniş ölçüde tek dilli karakterini koruması oldukça sorunlu görünmektedir: Yabancı dil eğitimi, ulusal kültürlerin, ulusal araştırma geleneklerinin ve ulusal eğitim sistemlerinin bir unsuru olarak kalmıştır. Farklı dilleri tek tek ve ayrı sistemler olarak öğretme fikri, tıpkı yerel dil öğretim politikaları ve uygulamaları gibi büyük ölçüde sorgulanmamıştır. Alana kariyerlerinin erken aşamalarında giren genç araştırmacılar, bu alanı paradoksal olarak tek dilli bir durumda bulmaktadırlar.

Sürdürülebilir Ağ

Intensive Study Week, Berlin (June 2019)
  

ENROPE projesi, dil eğitimi araştırmaları ve dil öğretiminin kesişme noktasında etkinliklerini yürütmekte, çokdilliliği ve çoğuldilliliği toplumsal ve kişisel bir değer olarak kabul etmektedir. Bu nedenle, ENROPE, yabancı dil eğitimi alanındaki araştırmacıların ve eğitimcilerin çoguldilli bir bakış açısı benimsemelerini ve aynı zamanda toplumsal çokdillilik ve bireysel çoğuldillilik olguları ışığında dil eğitimi araştırmalarını ve dil öğretim uygulamalarını yansıtan profesyonel bir kültürü geliştirmelerini desteklemektedir. Proje, yabancı dil eğitimi alanındaki genç araştırmacılar için oluşturulan sürdürülebilir bir ağa ev sahipliği yapmakta ve güçlü ve yansıtıcı profesyonel kimliklerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu amacın bir parçası olarak ENROPE, genç araştırmacılara sınır ötesi işbirliği ve mesleki yeterlilik fırsatları sağlayacak bir Yoğun Eğitim Programı (ISP) oluşturur. Yoğun Eğitim Programı (ISP), her yıl bir hafta süreli eğitimi içermektedir ve düzenli sunulan çevrimiçi eğitim aşamalarıyla bağlantılı olarak geliştirilir. Bu program kesişen iki düzeyde işbirliğini ve nitelik kazanımını desteklemektedir: 1) çokdillilik ve çoğuldillilik alanlarında uzmanların konu odaklı etkileşimleri ve araştırma uygulamalarına yansımaları, ve 2) çokdilli ve çoğuldilliliğe ilişkin olarak araştırmacıların kendi mesleki kimliklerinin gelişimi ve gelişim süreci üzerine yansıtıcı düşünmeleri. Bu nedenle proje, yaşantısal öğrenme ve yansıtma yoluyla mesleki yeterlilik edinimini pedagojik bir ajanda dahilinde birleştirmektedir.

Güçlendirme

Europe ENROPE partners
  

ENROPE, dil eğitimi araştırmalarında yer alan çeşitli disiplinlerden genç araştırmacıları bir araya getirerek, akademik etkileşim ve yansıtıcı deneyim için disiplinler arası bir ortam sağlar. ENROPE Yaygınlaştırma Etkinlikleri (MEs) bilgi paylaşımı için ek bir platform oluşturmakta, proje etkinliklerinin ve ürünlerinin daha geniş kitlelere sunmaktadır. Proje, eğitim araştırmacılarını hedeflediği gibi, araştırma odak grubu olarak eğitimcilerin araştırılmasını da amaçladığından araştırma ve eğitimin karşılıklı olarak güçlendirilmesini sağlamaktadır. Dil eğitimi araştırmalarındaki varsayılan kariyer güzergahları, genellikle dil öğretimi ve araştırma alanları arasında sıkışmışken, bu proje, dil eğitiminde geleceğin profesyonellerinin ve liderlerinin niteliklerini arttırmak, onların işe alımını ve seçimini kolaylaştırmak için araştırmacılar ve denetçilerin kullanımına sunulan bir Yeterlilik El Kitabı da üretmiştir. ENROPE, yüksek kaliteli ve yenilikçi dil öğretimini teşvik etmenin bir yolu olarak sınıfların ve içinde bulunduğu ortamlarının dilsel ekolojisine duyarlı, sorgulamaya dayalı ve araştırmaya odaklı sınıf-içi öğretim süreçlerinin gelişimini destekler.

Ayrıca, araştırmacı işbirliği ve profesyonel yansıtıcı deneyim için bir Çevrimiçi Platformun geliştirilmesi, çokdillilik ve çoğuldillilik bağlamında uzaktan öğrenme ve ağ oluşturma için çok yönlü ve açık bir dijital ortam sağlamaktadır. Gömülü E-Portfolyo, dil eğitimi araştırmacıları ve dil eğitimcileri için akademik disiplinlerin araçsal becerilerinin ötesine geçen anlamlı profesyonel yansıtıcı deneyimlerle ilgilenmek için güçlendirici bir araç olarak işlev görür ve çok/ çoğuldilli ekolojilerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen her eğitim alanına uyarlanmaya açıktır.

ENROPE Konsorsiyumu

The consortium in Tallinn, January 2020
  

ENROPE, çok çeşitli dilleri ve disiplinleri temsil eden dokuz Avrupalı ​​ortaktan (sekiz üniversite ve bir araştırma merkezi) oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. Konsorsiyum, Avrupa içinden ve dışından geniş bir ortaklar ağı ile tamamlanmakta ve bu, projenin ömrü boyunca ve sonrasında ENROPE'nin erişimini ve sürdürülebilirliğini kolaylaştırmaktadır.

Proje bilgisi

Çalışma süresi: 09/2018 - 8/2021

Proje numarası: 2018-1-DE01-KA203-004253

Verilen bütçe: 372,147 €

Ortaklar:
Goethe-Universität Frankfurt (DE), Humboldt-Universität zu Berlin, (DE - coordinating partner), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (TR), Tallinna Ülikool (EE), University of Exeter (UK), Universitat Ramon Llull Barcelona (ES),  Universität Siegen (DE), Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (FR), Mercator European Research Centre/ Fryske Akademy (NL).

ENROPE Facebook    ENROPE Twitter