ENROPE

Project Summary

ENROPE

Europees Netwerk voor Junior Onderzoekers op het Gebied van Meertaligheid en Educatie

ENROPE is een internationaal, coöperatief project dat is gericht op het aanbieden van hoogwaardige kwalificatie- en netwerkstructuren voor junior onderzoekers op het gebied van taaleducatie en meertaligheid. Het ENROPE-project werkt op het raakvlak van onderzoek naar taaleducatie en taalonderwijs. ENROPE bevordert onderwijsontwikkeling die op onderzoek is gebaseerd en eraan gerelateerd is en die rekening houdt met de taalecologie van klassen en hun omgevingen.

ENROPE
   

Hedendaagse Europese maatschappijen worden gekarakteriseerd door een toenemende diversiteit wat betreft talen, culturele voorkeuren en de opkomst van socio-economische kansen die nationale, culturele of taalgrenzen overbruggen. Daarom is het in het algemeen geaccepteerd dat talen kansen bieden voor economische, politieke en culturele participatie voor Europese burgers. Talen koesteren sociale cohesie en persoonlijke groei. Om die reden heeft de EU educatiebeleidsmaatregelen aangenomen ─ en ondersteunt die ook ─ voor de educatie die is gericht op meertalige burgers in de fundamenteel meertalige wereld van huidige Europese samenlevingen.

Educatie gericht op meertaligheid behoort tot de kern van Europese integratie en is nauw verbonden met het streven voor socio-economische, politieke en culturele kansengelijkheid. In dat licht bekeken lijkt het vrij problematisch dat het vakgebied van vreemde talenonderwijs grotendeels zijn eentalige karakter heeft behouden: vreemde talenonderwijs is een kwestie gebleven van nationale culturen, nationale onderzoekstradities en nationale educatiesystemen. Er wordt eigenlijk niet aan de notie getwijfeld dat lessen van verschillende talen alleenstaande en afzonderlijke systemen zijn, alsook educatiebeleid en –praktijken wat betreft lokale talen. Junior onderzoekers die in het vakgebied stappen aan het begin van hun carrières treffen dat veld aan in een paradoxaal eentalige staat. 

 Duurzaam netwerk

Intensive Study Week, Berlin (June 2019)
  

Het ENROPE-project werkt op het raakvlak van onderzoek naar taaleducatie en taalonderwijs. Meertaligheid als een sociale en persoonlijke werkelijkheid vormt de grondslag. Daarom moedigt ENROPE onderzoekers en leerkrachten van vreemde talen aan om een meertaliger denkbeeld en een professionele houding te ontwikkelen die onderzoek naar taalonderwijs en taalonderwijspraktijken reflecteren die rekening houden met de maatschappelijke en individuele meertaligheid. Het project richt een duurzaam netwerk op voor junior onderzoekers in vreemde talenonderwijs en streeft naar de ontwikkeling van sterke en overwogen professionele identiteiten.

Als onderdeel van dit doel creëert ENROPE een Intensief Studieprogramma (ISP) die junior onderzoekers zal voorzien van kansen voor transnationale samenwerking en professionele kwalificatie. De ISP bestaat uit een studieweek per jaar (Intensive Study Weeks (ISW)), die met elkaar verbonden en versterkt worden door reguliere online studiefases en die samenwerking en kwalificatie koestert op twee overlappende niveaus: 1) specialistische thematische uitwisseling en reflectie van onderzoekspraktijken aangaande meertaligheid en 2) reflectie en ontwikkeling van de onderzoekers hun eigen professionele identiteit met het oog op meertaligheid. Zo combineert het project professionele kwalificatie door samenwerking met een pedagogische agenda gebaseerd op ervaring gerichte leren en reflectie. 

Professionele ontwikkeling

Europe ENROPE partners
  

ENROPE garandeert een inter- en transdisciplinaire omgeving voor academische uitwisseling en reflectie door junior onderzoekers samen te brengen van verschillende disciplines die zich bezig houden met onderzoek naar taaleducatie. ENROPE’s Multiplier Events (MEs) vormen een extra platform voor kennisuitwisseling en de presentatie van de producten van het project. Door te richten op de doelgroep van educatieve onderzoekers en, vice versa, op leerkrachten die onderzoek doen, benut het project de wederzijdse versterking van onderzoek en educatie. Omdat de gebruikelijke loopbanen in onderzoek naar taaleducatie meestal schommelen tussen de domeinen van taalleren en onderzoek, produceert het project een Kwalificatiehandboek voor onderzoekers en begeleiders om de kwalificatie, werving en selectie van aanstaande vaklui en leiders in taaleducatie te verbeteren. ENROPE bevordert onderwijsontwikkeling die op onderzoek is gebaseerd en eraan gerelateerd is en die rekening houdt met de taalecologie van klassen en hun omgevingen en bevordert op die manier hoogwaardig en innovatief taalonderwijs. 

De ontwikkeling van een Online Platform voor samenwerking tussen onderzoekers en professionele reflectie biedt een veelzijdig en open digitale omgeving voor het leren op afstand en voor netwerken in de context van meertaligheid. De ingesloten E-Portfolio werkt als een krachtig middel voor zowel onderzoekers op het gebied van taaleducatie als ook taalleerkrachten om mee te doen in nuttige professionele reflectie die verder reikt dan de instrumentale vaardigheden van de academische disciplines en die daarom open staat voor de toepassing in elk educatief veld dat direct of indirect met meertalige ecologieën heeft te maken. 

Consortium van ENROPE

The consortium in Tallinn, January 2020
  

ENROPE is gerealiseerd door een consortium van negen Europese partners (acht universiteiten en één onderzoekscentrum) die een breed scala aan taal en disciplines vertegenwoordigen. Het consortium wordt gecompleteerd door een groot netwerk van aangesloten partners van binnen en buiten Europa die het bereik en de duurzaamheid van ENROPE zowel gedurende het project als naderhand faciliteren.

Informatie over het project

Looptijd: 09/2018 - 8/2021

Projectnummer: 2018-1-DE01-KA203-004253

Toegewezen budget: € 372.147

Partners:
Goethe-Universität Frankfurt (DE), Humboldt-Universität zu Berlin, (DE - coordinating partner), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (TR), Tallinna Ülikool (EE), University of Exeter (UK), Universitat Ramon Llull Barcelona (ES),  Universität Siegen (DE), Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (FR), Mercator European Research Centre/ Fryske Akademy (NL).

ENROPE Facebook    ENROPE Twitter