ENROPE

Resum del Projecte

ENROPE

Xarxa europea per a investigadors júniors en el camp del plurilingüisme i l'educació

ENROPE és un projecte internacional i cooperatiu que pretén proporcionar estructures de qualificació i xarxes de cooperació d'alta qualitat per al desenvolupament professional d’investigadors júnior en el camp de l’aprenentatge d'idiomes i el plurilingüisme. El projecte ENROPE treballa a la interfície de la recerca en educació i en l’aprenentatge de llengües. ENROPE promou el desenvolupament de pràctiques d’aula a partir de la recerca, tot sent sensible a l'ecologia lingüística de les aules i els seus entorns.

ENROPE
   

Les societats europees actuals es caracteritzen per una creixent diversitat pel que fa a llengües, preferències culturals i per l’aparició d’oportunitats socioeconòmiques que van més enllà de les fronteres nacionals, culturals o lingüístiques. Per tant, s’accepta que les llengües fomenten oportunitats de participació econòmica, política i cultural per als ciutadans d’Europa. Les llengües afavoreixen la cohesió social i, finalment, el creixement personal. Per aquest motiu, la UE ha adoptat i dóna suport a mesures polítiques d’educació per la formació de ciutadans plurilingües dins d’un món fonamentalment multilingüe pel que fa a les societats europees contemporànies.

L’educació per fomentar el plurilingüisme es troba al cor de la integració europea i està estretament lligada a la lluita per l’equitat socioeconòmica, política i cultural. Tot i això, pot semblar problemàtic que l’àmbit de l’ensenyament de llengües estrangeres hagi mantingut àmpliament el seu caràcter monolingüe: l’educació en llengües estrangeres ha continuat sent una qüestió de cultures nacionals, tradicions nacionals d’investigació i sistemes educatius nacionals. La noció d'ensenyar diferents idiomes com a sistemes individuals i separats és en gran mesura inqüestionable, igual que les polítiques i pràctiques d'ensenyament d'idiomes locals. Els investigadors júniors que entren en aquest camp de coneixement en les primeres etapes de la seva carrera professional troben, paradoxalment, que és un entorn freqüentment monolingüe.

Xarxa sostenible

Intensive Study Week, Berlin (June 2019)

El projecte ENROPE treballa a la interfície de la recerca en educació i ensenyament de llengües. La seva justificació pren el plurilingüisme com un element propiament social i personal. Per tant, ENROPE anima els investigadors i els educadors en llengües estrangeres a desenvolupar una mentalitat més plurilingüe, així com un hàbit professional que reflecteixi la recerca en l’educació de llengües i les pràctiques d’ensenyament de llengües a la llum del multilingüisme social i del plurilingüisme individual. El projecte acull una xarxa sostenible per a investigadors júnior en l’educació en llengües estrangeres i té com a objectiu el desenvolupament d’identitats professionals fortes i reflexives.

Com a part d’aquest objectiu, ENROPE ha creat un programa d’estudi intensiu (en anglès, ISP) que proporciona als investigadors júnior oportunitats de col·laboració transfronterera i de qualificació professional. L’ISP consta d’una setmana de formació a l’any (setmanes d’estudi intensiu (en anglès, ISW)), vinculada i millorada mitjançant fases d’estudi en línia regulars, i fomenta la col·laboració i la qualificació en dos nivells intersectats: 1) intercanvi temàtic especialitzat i reflexió de pràctiques de recerca a la llum del plurilingüisme, i 2) reflexió i desenvolupament de les pròpies identitats professionals dels investigadors pel que fa al plurilingüisme. El projecte, per tant, combina la qualificació professional mitjançant la col·laboració amb una agenda pedagògica a través de l’aprenentatge i la reflexió vivencial.

Empoderament

Europe ENROPE partners
  

En reunir investigadors júnior de diverses disciplines implicades en la recerca de l’educació lingüística, ENROPE garanteix un entorn inter i transdisciplinari per a l’intercanvi acadèmic i la reflexió. Les “trobades de difusió” (en anglès, multipliers events (ME)) d’ENROPE constitueixen una plataforma addicional per a l’intercanvi de coneixement i per mostrar les activitats i els productes del projecte a un públic ampli. Amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament d'investigadors en educació i, viceversa, el projecte aprofita el reforç mutu de la recerca i l'educació. Tenint en compte que la recerca dins l’educació lingüística normalment oscil·la entre els àmbits de l’aprenentatge i la recerca d’idiomes, aquest projecte ha permès la creació d’un Manual de qualificació per a investigadors i supervisors per millorar la competència, la contractació i la selecció de futurs professionals i líders en l’educació d’idiomes. ENROPE promou el desenvolupament de pràctiques educatives basades en la recerca i sensibles a l’ecologia lingüística de les aules i els seus entorns com a mitjà per promoure un ensenyament d’idiomes innovador i de qualitat.

A més, el desenvolupament d'una plataforma en línia per a la col·laboració i la reflexió professional dels investigadors proporciona un entorn digital versàtil i obert per a l'aprenentatge a distància i pel treball en xarxa en el context del multilingüisme i el plurilingüisme. El e-Portfolio integrat funciona com una eina capacitadora tant per als investigadors en educació lingüística com per al professorat de llengües per tal de promoure una reflexió professional significativa que va més enllà de les habilitats instrumentals de les disciplines acadèmiques. Per tant, està obert a l'adaptació en tots els àmbits educatius afectats, directament o indirectament, per ecologies multi- i plurilingües.

 

ENROPE consorci

The consortium in Tallinn, January 2020

ENROPE és un consorci format per nou col·laboradors europeus (vuit universitats i un centre de recerca) que representen una àmplia gamma de llengües i disciplines. El consorci es complementa amb una àmplia xarxa de col·laboradors associats d’Europa i d’altres països, que facilita la difusió i la sostenibilitat d’ENROPE al llarg del projecte i a posteriori.

Informació del projecte

Durada:                   09/2018 - 8/2021

No. del projecte:     2018-1-DE01-KA203-004253

Pressupost atorgat: € 372.147

Col·laboradors:
Goethe-Universität Frankfurt (DE), Humboldt-Universität zu Berlin, (DE - coordinating partner), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (TR), Tallinna Ülikool (EE), University of Exeter (UK), Universitat Ramon Llull Barcelona (ES),  Universität Siegen (DE), Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (FR), Mercator European Research Centre/ Fryske Akademy (NL).

ENROPE Facebook    ENROPE Twitter