ENROPE

ENROPE Competentie Model

ENROPE competency model

Het ontwikkelende ENROPE Competentie Model definieert competenties die junior onderzoekers naar meertaligheid nodig hebben om te voldoen aan de eisen en uitdagingen van onderzoek en educatieve contexten die toenemend meertalig en multicultureel zijn. Het borduurt voort op een model dat ontwikkeld is door Legutke/Schart (2016) dat de professionele competentie van taalleraren definieert op basis van vier categorieën: taal & cultuur; onderzoek, lesgeven & leren; coöperatie & ontwikkeling; identiteit en rol (cf. Legutke/Schart 2016: 18) en verplaatst ze naar het onderzoeksveld. In plaats van hun notie van professionele competentie, gebruiken wij de term agentschap om te focussen op de individuele junior onderzoeker en om hun activiteiten binnen een wijdere sociale context te plaatsen. Aangezien we ons concentreren op meertalige onderzoekscontexten, hebben we het concept van ‘cultuur’ uitgebreid en de term ‘onderzoek’ toegevoegd. Daarnaast hebben we de Researcher Development Framework (cf. Vitae 2010) gebruikt om de specifieke competenties te definiëren van onderzoekers in het veld van meertaligheid. Terwijl de binnenste cirkel van ons model parameters benoemt die gerelateerd zijn aan de onderzoeker zelf, focussen de buitenste categorieën op onderzoek binnen een internationaal onderzoeksnetwerk naar meertaligheid (zoals het bijvoorbeeld is uitgevoerd binnen het specifieke kader van ENROPE). Alle categorieën hebben interactie met elkaar en zijn afhankelijk van elkaar.

Erkenning:

We willen M. Legutke en M. Schart hartelijk bedanken voor het toestaan van het gebruik van hun model en de Vitae Groep voor de autorisatie om hun Researcher Development Framework toe te passen.

Referenties:

Legutke, M., & Schart, M. (2016). Fremdsprachliche Lehrerbildungsforschung: Bilanz und Perspektiven. In M. K. Legutke & M. Schart (Eds.), Fremdsprachendidaktische Professionsforschung: Brennpunkt Lehrerbildung (pp. 9–46). Tübingen: Narr Francke Attempto.
Vitae, Careers Research and Advisory Center (2010): Researcher Development Framework. www.vitae.ac.uk/rdf.