ENROPE

Model de competències ENROPE

ENROPE competency model

 

El model de competències ENROPE, en curs de desenvolupament, defineix les competències que els investigadors i les investigadores júnior en plurilingüisme necessiten per satisfer les demandes i els reptes dels contextos de recerca i educació, que són cada vegada més plurilingües i multiculturals. Es basa en un model desenvolupat per Legutke/Schart (2016) que defineix la competència professional del professorat de llengües en base a quatre categories: llengua i cultura; investigació, ensenyament i aprenentatge; cooperació i desenvolupament; identitat i rols (cf. Legutke / Schart 2016:18) i els trasllada al camp de la investigació. En lloc noció de competència professional, en el model que presentem utilitzem el terme agentivitat per centrar-nos en l'investigador i la investigadora júnior individual i ubicar les seves activitats dins d'un context social més ampli. Atès que ens concentrem en contextos de recerca plurilingües, hem ampliat el concepte de "cultura" i hem afegit el terme "recerca". A més, fem servir el Marc de Desenvolupament d'Investigadors i Investigadores (cf. Vitae 2010) per definir les competències específiques d’aquells que investiguen en el camp del plurilingüisme i del multilingüisme. Mentre que el cercle intern del nostre model menciona paràmetres relacionats amb la persona en si mateixa, les categories externes se centren en la recerca com a part d'una xarxa internacional d'investigació sobre multilingüisme (per exemple, la duta a terme dins del marc específic d’ENROPE). Totes les categories interactuen i depenen unes de les altres.

Agraïments:
Agraïm a M. Legutke y a M. Schart el permís per utilitzar el seu model i a Vitae Group la seva autorització per aplicar el seu Researcher Development Framework [Marc de Desenvolupament d'Investigadors i Investigadores]

Referències:
Legutke, M., & Schart, M. (2016). Fremdsprachliche Lehrerbildungsforschung: Bilanz und Perspektiven. In M. K. Legutke & M. Schart (Eds.), Fremdsprachendidaktische Professionsforschung: Brennpunkt Lehrerbildung (pp. 9–46). Tübingen: Narr Francke Attempto.
Vitae, Careers Research and Advisory Center (2010): Researcher Development Framework. www.vitae.ac.uk/rdf.